NATUURWERKDAG AALDEN 2019


Elk jaar is er in het eerste weekend van november een nationale natuurwerkdag. Op deze 19e natuurwerkdag hebben 14,000 vrijwilligers zich ingezet voor de natuur op meer dan 563 locaties door heel Nederland. Daarmee is er een belangrijke bijdrage geleverd aan biodiversiteit. Op 141 locaties zijn er wilgen geknot en op 40 locaties poelen schoongemaakt en op 41 locaties bollen geplant

Deze dag wordt in Drenthe georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe.

Stichting Aelder Hooghe Kunsten heeft zich in Aalden afgelopen zaterdag met vrijwilligers ingezet voor deze natuurwerkdag. We hebben bij een gedeelte van het wandelpad de Aalden Rondomme nabij de Oostermaten twee takkenwallen aangelegd van door ons gesnoeide elzen, berken en ander opschot. Deze afscheiding van alleen takken en bladeren verrijkt de bodemhuishouding. Je kan meteen je snoeihout kwijt en creëert tevens een mooie schuilplaats voor kleine dieren.

Tevens zijn er 15 vogelhuisjes opgehangen in de hoop dat vele koolmezen en andere vogels die deze onderkomens gaan bewonen en de larven van de door ons gevreesde processierups zullen opeten.

Wij hebben een heerlijke buitendag in de natuur gehad. Dit alles is in overleg met Wilfried Reuvers, Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Coevorden tot stand gekomen.